Pravne informacije

Warp Max poštuje privatnost korisnika svojih internetskih stranica i prikuplja njihove osobne podatke, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa, samo kada ih oni sami dostave. Warp Max se može koristiti tim podacima kako bi odgovorila na pojedinačne upite korisnika i kako bi bolje razumjela njihove potrebe te unaprijedila svoje proizvode i usluge. U tom će se kontekstu Warp Max povremeno koristiti osobnim podacima kako bi stupila u kontakt s korisnicima. Warp Max ovime izričito izjavljuje kako neće prodavati ili se na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti osobnim podacima korisnika niti ih prenositi trećim stranama bez njihovog odobrenja. Svaka promjena politike zaštite privatnosti na internetu bit će pravodobno objavljena na ovoj internetskoj stranici.